Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który stanowi nowoczesne narzędzie wspierające nauczycieli i pedagogów w codziennej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Poznaj TECZKĘ PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

Wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia usprawniające procesu motoryczno-poznawcze

 

Dlaczego warto sięgnąć po TECZKĘ PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

 

» Będziesz na bieżąco z obowiązującymi w 2017 r. aktami prawnymi regulującymi pracę z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. w zakresie:

 • prawidłowego, zespołowego diagnozowania indywidualnych potrzeb i możliwości psychoedukacyjnych ucznia
 • doboru odpowiednich dla ucznia form zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • właściwego planowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • prawidłowego  konstruowania oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji tj.: Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, Dzienników zajęć innych oraz Indywidualnej Teczki Ucznia
 • organizowania współpracy z nauczycielami i specjalistami, a także z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny

»  Przygotowanie nawet do najtrudniejszych zajęć zajmuje nie więcej niż 30 minut:

 • Ilustrowane programy ćwiczeń rozmachowych, motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki, z wykorzystaniem prostych rekwizytów
 • Zabawy manipulacyjne doskonalące sprawność manualną oraz orientację przestrzenną
 • Zestaw ćwiczeń do szczegółowo opisanych problemów osoby z afazją do wykorzystania lub dostosowania do własnych potrzeb

»  Zróżnicowane formy materiałów - nigdy nie zabraknie Ci pomysłów, jak utrzymać zainteresowanie podopiecznych na zajęciach:

 • 58 nagranych na pendrivie różnych odgłosów zwierząt i dźwięków z codziennego otoczenia idealnych do zajęć z dziećmi autystycznymi
 • Zbiór piosenek urozmaicających prowadzenie zajęć
 • Zestawy nagrań relaksujących do wykorzystania podczas rehabilitacji

»  Dzięki gotowym materiałom do pracy w domu, szybciej i skuteczniej osiągniesz postępy u Twoich podopiecznych:

 • Wskazówki dla rodziców oraz zasady motywacji do pracy
 • Skrypty rozmowy z rodzicami dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Ćwiczenia dotyczące określonych rodzajów niepełnosprawności, które skutecznie przekonają do wspierania terapii dziecka

W publikacji znajdziesz:

 

Ogólna sprawność ruchowa i manualna

 • Ćwiczenia rozmachowe, motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki oparte na metodzie ruchu rozwijającego i kinezjologii edukacyjnej
 • Tematyczne zabawy plastyczno-ruchowe oraz gry zręcznościowe rozwijające sprawność manualną
 • Dyktanda ruchowe usprawniające spostrzegawczość kierunkowość oraz rozróżnianie stosunków przestrzennych względem ciała i na kartce
 

Percepcja słuchowa i słuch fonemowy

 • Ćwiczenia wrażliwości słuchowej - kojarzenie obrazu z dźwiękiem, kończenie słów, klasyfikowanie dźwięków wg określonych cech
 • Sztafety sylabowe, układanki wyrazowe doskonalące analizę i syntezę słuchową
 • Ćwiczenia i zagadki dźwiękowe na materiale niewerbalnym oraz z wykorzystaniem bodźców werbalnych: rozpoznawanie i odtwarzanie dźwięków oraz ich sekwencji, analiza i synteza wyrazowa, sylabowa i głoskowa, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

Uwaga

 • Zestaw zabaw manipulacyjnych oraz muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności
 • Loteryjki i układanki tematyczne, m.in. "Idziemy na zakupy", "Morze, góry, las", "Jaki to zawód?"
 • Bajki relaksacyjne, opowiadania wizualizacyjne oraz ćwiczenia relaksacyjno - koncentracyjne wraz z podkładami muzycznymi na pendrivie

Pamięć

 • Ćwiczenia oparte na metodzie haseł, miejsca, Łańcuchowej Metodzie Skojarzeń usprawniające pamięć krótkotrwałą
 • Gry planszowe, układanki, puzzle, m.in. "Polska - Europa - świat", "Zgadnij kogo/czego brakuje?"
 • Zabawy pamięciowe, zagadki obrazkowe, rozsypanki literowe rozwijające pamięć i koncentrację

Funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa i orientacja przestrzenna

 • Domina obrazkowe, liczbowe, literowe sylabowe, wyklejanki, naklejanki stymulujące spostrzegawczość, wzbogacające słownictwo
 • Ćwiczenia oparte na materiale obrazkowym, geometrycznym i literowo-cyfrowym usprawniające orientację przestrzenną na płaszczyźnie"
 • Historyjki obrazkowe, układanki geometryczne, rebusy doskonalące analizę, syntezę oraz pamięć wzrokową

Logiczne myślenie

 • Zagadki i rebusy logiczne, m.in.: "Jakie to zwierzę?", "Gdzie się schował kot?", "Kto pyta, nie błądzi."
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego z wykorzystaniem tematycznych historyjek obrazkowych"
 • "Spotkajmy się" - zestaw ćwiczeń doskonalących orientację w czasie i przestrzeni

 

 

Publikacja składa się z :
 

Publikacja – wydanie papierowe (572 strony)

 

Zeszyt 1: Zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym:

»  wykaz obowiązujących aktów prawnych wraz z komentarzem praktyka

»  komentarz do zmienionej od 1 września 2017 r. podstawy prawnej organizacji kształcenia specjalnego i udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

»  problemy rozwojowo-edukacyjne dzieci niepełnosprawnych

»  indywidualizacja, dostosowanie wymagań oraz ocenianie uczniów niepełnosprawnych

»  obowiązki dyrektora przedszkola i szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych

 

Zeszyt 2: Praktyczne materiały do pracy z uczniem niepełnosprawnym:

»  64 scenariusze zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych

i innych o charakterze terapeutycznym

»  materiały dla rodziców

»  350 ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze z wykorzystaniem różnych metod

 Przydatny, poręczny pendrive z materiałami do zajęć

»  plansze do gier edukacyjnych, historyjki obrazkowe, wierszyki, rymowanki, rebusy pogrupowane według deficytów i stopnia trudności

»  58 nagrań dźwięków z codziennego otoczenia - odgłosy zwierząt, zjawisk atmosferycznych, przedmiotów codziennego użytku, czynności

»  15 piosenek prostych do pokazywania oraz nagrań do wyklaskiwania rytmu

»  14 utworów relaksacyjnych i wyciszających oraz do zabaw ruchowych o zmiennym tempie

 Portal internetowy

»  Wersja elektroniczna poradnika wzbogacona o zeszyty tematyczne (całość ponad 1800 stron): Afazja, Niepełnosprawność intelektualna,

Dysfunkcje wzroku, Zaburzenia koordynacji ruchowej, Dysfunkcje słuchu, Jąkanie, Zespół Aspergera, Materiały do pracy z osobami z lekkim,

umiarkowanym i znacznym uszkodzeniem słuchu, Zajęcia z zastosowaniem socjoterapii, Autyzm, Oligofazja, Niepełnosprawność sprzężona,

Terapia zaburzeń kompetencji społecznych, Dyslalia, Niepełnosprawność słuchowa, Zajęcia socjoterapeutyczne, Mowa rozszczepowa

»  Dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania i wykorzystania w codziennej pracy

»  Przyjazna i łatwa w obsłudze wyszukiwarka materiałów

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.