Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który stanowi nowoczesne narzędzie wspierające nauczycieli i pedagogów w codziennej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Spis treści

Spis treści

Noty autorskie

Legenda do piktogramów

ZESZYT 1

1. Wykaz obowiązujących aktów prawnych regulujących pracę z uczniem niepełnosprawnym

2. Indywidualizacja, dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz ocenianie uczniów niepełnosprawnych

Bibliografia dla rozdziału 2

3. Problemy rozwojowo-edukacyjne uczniów niepełnosprawnych

3.1. Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący

3.2. Uczniowie niewidomi i słabowidzący

3.3. Uczniowie z niepełnosprawnością

3.4. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

3.5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 

3.6. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

3.7. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi

4. Obowiązki dyrektora przedszkola i szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych

Bibliografia dla rozdziału 4

 5. Ewaluacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w placówce edukacyjnej

Załącznik nr 1 – Karta zajęć rewalidacyjnych

Załącznik nr 2 – Karta zajęć specjalistycznych

Załącznik nr 3 – Karta dostosowań podstawy programowej

Bibliografia dla rozdziału 5

ZESZYT 2

Scenariusz zajęć dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Scenariusz 1 – Temat: Ja i przestrzeń dookoła

Scenariusz 2 – Temat: Wiosna

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla dziecka z afazją ruchową

Scenariusz 3 – Temat: Zabawki

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Karta pracy nr 4

 Scenariusz zajęć dla osób z afazją motoryczną

Scenariusz 4 – Temat: Pory roku

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz zajęć dla osób z ograniczeniami sprawności ruchowej

Scenariusz 5 – Temat: Figury

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz zajęć dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową

Scenariusz 6 – Temat: Na celowniku „Wiosna”

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową (zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego)

Scenariusz 7 – Temat: Architekci

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz zajęć dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową

Scenariusz 8 – Temat: Realizacja głoski [r]

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 9 – Temat: Zajęcia terapeutyczne dla osób z dyzartrią

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 10 – Temat: Wspólnie się bawimy

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 11 – Temat: Wakacje

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz dla osób niedowidzących

Scenariusz 1 – Temat: Piłki

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla dzieci niewidomych i niedowidzących

Scenariusz 2 – Temat: Spotkanie z wiosną

Scenariusz zajęć dla osób niedowidzących

Scenariusz 3 – Temat: Różne zwierzęta

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz zajęć dla osób niedowidzących

Scenariusz 4 – Temat: Przyjaźń i koleżeństwo

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dziecka niedowidzącego

Scenariusz 5 – Temat: Piłeczki

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla ucznia słabowidzącego

Scenariusz 6 – Temat: Orkiestra – zestaw zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych oraz muzyczno- -ruchowych o różnym poziomie trudności

Scenariusz zajęć dla dziecka z niedosłuchem

Scenariusz 1 – Temat: Jesień

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 2 – Temat: Zimowa wyprawa

Karta pracy nr 1

Scenariusz 3 – Temat: Zabawki

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz zajęć dla osób niesłyszących

Scenariusz 4 – Temat: Bogata jesień

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Karta pracy nr 4

Karta pracy nr 5

Scenariusz zajęć dla dziecka z niedosłuchem

Scenariusz 5 – Temat: Zabawy z warzywami

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Karta pracy nr 4

Scenariusz zajęć dla ucznia słabosłyszącego

Scenariusz 6 – Temat: Stół z powyłamywanymi nogami

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Scenariusz 7 – Temat: Idziemy na zakupy

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla ucznia słabosłyszącego

Scenariusz 8 – Temat: Zagadki i rebusy logiczne

Karta pracy nr 1

Scenariusz dla osób z niedosłuchem

Scenariusz 9 – Temat: Doskonalenie realizacji głosek szeregu szumiącego

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 10 – Temat: Mój ulubiony film lub moja ulubiona książka

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 11 – Temat: Dźwięki wokół nas

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Scenariusz 1 – Temat: „Urodzinowe przyjęcie” – usprawnianie percepcji wzrokowej i sprawności manualne

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Karta pracy nr 4

Scenariusz 2 – Temat: Zabawy dźwiękowe z Misiem i jego przyjaciółmi – usprawnianie percepcji słuchowej i sprawności manualnej

Karta pracy nr 1

Scenariusz 3 – Temat: Ćwiczenia i zabawy usprawniające koncentrację uwagi i orientację przestrzenną

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 4 – Temat: „Wytęż umysł” – ćwiczenia rozwijające myślenie i usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową

Karata pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 5 – Temat: Ruch uliczny – ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną i kierunkową

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 6 – Temat: Spotkajmy się

Karta pracy nr 1

Scenariusz 7 – Temat: Kto jest kto?

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym albo głębokim

Scenariusz 1 – Temat: „Wiosna łąka” – usprawnianie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 2 – Temat: Usprawnianie orientacji przestrzennej w oparciu o ćwiczenia i zabawy z figurami geometrycznymi

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 3 – Temat: „Świat przyrody” – kształtowanie pojęć logiczno-matematycznych oraz usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 4 – Temat: „Owocowa sałatka” – usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej

Karta pracy nr 1

Scenariusz 5 – Temat: Ulubione kwiaty – ćwiczenia i zabawy usprawniające procesy poznawcze

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 6 – Temat: Nadeszła jesień

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 7 – Temat: Podstawowe narzędzia ogrodnicze

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 8 – Temat: Przygotowanie naleśników z dżemem

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 9 – Temat: Wiosenne kwiaty

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz zajęć dla dziecka z autyzmem

Scenariusz 1 – Temat: Kolorowe figury

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 2 – Temat: Kreski poziome i pionowe

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 3 – Temat: Utrwalanie liter

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 4 – Temat: Kolorowy obrazek

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 5 – Temat: Przeliczanie do 10

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz zajęć dla dziecka z dowolnym typem niepełnosprawności

Scenariusz 6 – Temat: Wycieczka do zoo

Karta pracy nr 1

Scenariusz 7 – Temat: I ty możesz zostać mistrzem – zabawa w teatr

Karta pracy nr 1

Scenariusz zajęć dziecka z autyzmem

Scenariusz 8 – Temat: Barwy emocji – dripping

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Scenariusz 9 – Temat: Znam polskie urzędy

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz zajęć z uczniami autystycznymi – gimnazjum

Scenariusz 10 – Temat: Trening myślenia

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Karta pracy nr 4

Scenariusz zajęć z uczniami autystycznymi – ponadgimnazjalna

Scenariusz 11 – Temat: Zajęcia z elementami Treningu Zastępowania Agresji

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz zajęć dla dziecka z zespołem Aspergera

Scenariusz 1 – Temat: Idziemy na sanki

Scenariusz 2 – Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem planu aktywności

Karta pracy nr 1

 Scenariusz 3 – Bezludna wyspa – zajęcia socjoterapeutyczne

Karta pracy nr 1

Scenariusz 4 – Temat: Jesienny krajobraz – malowanie dziesięcioma palcami

Scenariusz 5 – Temat: „Wyginam śmiało ciało” – ćwiczenia integrujące półkule mózgowe z wykorzystaniem elementów metody Dennisona

Scenariusz 6 – Temat: Nasza zabawa – zwierzątka

Karta pracy nr 1

Scenariusz 7 – Temat: Wesołe zabawki

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 8 – Temat: Nasze uczucia

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Scenariusz 9 – Temat: Skuteczna komunikacja

Karta pracy nr 1

DZIEŁO PODSTAWOWE

1.1 Zatrudnianie dodatkowych osób w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne

ZESZYT 1: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wstęp

Rozdział 1. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Scenariusz 1: Zwierzęta domowe i hodowlane

Scenariusz 2: Bezpieczne lato

Scenariusz 3: Straż pożarna

Scenariusz 4: Przyjaciela mieć, przyjacielem być

Rozdział 2. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Scenariusz 1: Śniadanie, obiad, kolacja

Scenariusz 2: Lato w ogrodzie

Scenariusz 3: Portret mamy i taty

Rozdział 3. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Scenariusz 1: Kolory lata

Scenariusz 2: Poznaję części twarzy

Scenariusz 3: Radość i smutek

ZESZYT 2: TERAPIA ZABURZEŃ W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Wstęp

Rozdział 1. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Scenariusz 1: Emocje, które przeżywa każdy z nas

Scenariusz 2: Różne zajęcia dzieci

Scenariusz 3: Ogród dobrych myśli

Rozdział 2. Scenariusze zajęć dla uczniów szkoły podstawowej

Scenariusz 1: My w szkole

Scenariusz 2: My i nasze uczucia, emocje

Scenariusz 3: Wspólne zabawy, różne uczucia, jesteśmy razem

Scenariusz 4: Ja

Rozdział 3. Scenariusze zajęć dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Scenariusz 1: Różne sposoby komunikacji

Scenariusz 2: Co to jest asertywność?

Scenariusz 3: Jak się komunikujemy?

Scenariusz 4: Skuteczna komunikacja

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.