Redakcja
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne

Praca z uczniem z zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji

Zajęcia świetlicowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

„Tropiciele bajek”. Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku