NOWOŚĆ!

Cykl specjalistycznych szkoleń

9 specjalistycznych szkoleń on-line dla klientów wersji PREMIUM publikacji

Narzędzia do oceny efektywności zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

TIK w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dobie nauczania zdalnego

Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z osobami ze SPE

Praca z uczniem z zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne

Prawidłowe odczytywanie i realizowanie wskazań i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach:

 

  • poznasz praktyczne wskazówki, techniki i metody pracy, które od razu będziesz mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy
  • prowadzący szkolenia to osoby doświadczone na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • wygoda, oglądasz, kiedy chcesz. Nagrania do obejrzenia w dogodnym dla Ciebie momencie