Szkolenia online
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne

Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w szkole

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne

Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z osobami ze SPE

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne

Praca z uczniem z zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne