1. ZESZYT 1
  1. I/1.Wykaz obowiązujących aktów prawnych regulujących pracę z uczniem niepełnosprawnym
   1. I/1.1.Zatrudnianie dodatkowych osób w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne
  2. I/2.Indywidualizacja, dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz ocenianie uczniów niepełnosprawnych
  3. I/3.Problemy rozwojowo-edukacyjne uczniów niepełnosprawnych
   1. I/3.1.Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący
   2. I/3.2.Uczniowie niewidomi i słabowidzący
   3. I/3.3.Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
   4. I/3.4.Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim
   5. I/3.5.Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   6. I/3.6.Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
   7. I/3.7.Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  4. I/4.Inne obowiązki dyrektora przedszkola i szkoły wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  5. I/5.Ewaluacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 2. ZESZYT 2
  1. II/1.Scenariusz zajęć dla osób niepełnosprawnych ruchowo
   1. II/1.1.Scenariusz 1 – Temat: Ja i przestrzeń dookoła
   2. II/1.2.Scenariusz 1 – Temat: Wiosna
   3. II/1.3.Karta pracy nr 1
  2. II/2.Scenariusz zajęć dla dziecka z afazją ruchową
   1. II/2.1.Scenariusz 3 – Temat: Zabawki
   2. II/2.2.Karta pracy nr 1
   3. II/2.3.Karta pracy nr 2
   4. II/2.4.Karta pracy nr 3
   5. II/2.5.Karta pracy nr 4
  3. II/3.Scenariusz zajęć dla osób z afazją motoryczną
   1. II/3.1.Scenariusz 4 – Temat: Pory roku
   2. II/3.2.Karta pracy nr 1
   3. II/3.3.Karta pracy nr 2
   4. II/3.4.Karta pracy nr 3
  4. II/4.Scenariusz zajęć dla osób z ograniczeniami sprawności ruchowej
   1. II/4.1.Scenariusz 5 – Temat: Figury
   2. II/4.2.Karta pracy nr 1
   3. II/4.3.Karta pracy nr 2
  5. II/5.Scenariusz zajęć dla osób z niepełnosprawnością ruchową
   1. II/5.1.Scenariusz 6 – Temat: Na celowniku „Wiosna”
   2. II/5.2.Karta pracy nr 1
  6. II/6.Scenariusz zajęć dla osób z niepełnosprawnością ruchową
   (zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego)
   1. II/6.1.Scenariusz 7 – Temat: Architekci
   2. II/6.2.Karta pracy nr 1
   3. II/6.2.Karta pracy nr 2
  7. II/7.Scenariusz zajęć dla osób z niepełnosprawnością ruchową
   1. II/7.1.Scenariusz 8 – Temat: Realizacja głoski[r]
   2. II/7.2.Karta pracy nr 1
   3. II/7.2.Karta pracy nr 2
   4. II/7.3.Karta pracy nr 3
   5. II/7.4.Scenariusz 9 – Temat: Zajęcia terapeutyczne dla osób z dyzartrią
   6. II/7.5.Karta pracy nr 1
   7. II/7.6.Karta pracy nr 2
   8. II/7.7.Scenariusz 10 – Temat: Wspólnie się bawimy
   9. II/7.8.Karta pracy nr 1
   10. II/7.9.Karta pracy nr 2
   11. II/7.10.Scenariusz 11 – Temat: Wakacje
   12. II/7.11.Karta pracy nr 1
   13. II/7.12.Karta pracy nr 2
   14. II/7.13.Karta pracy nr 3
  8. II/8.Scenariusz dla osób niedowidzących
   1. II/8.1.Scenariusz 1 – Temat: Piłki
   2. II/8.2.Karta pracy nr 1
  9. II/9.Scenariusz zajęć dla dzieci niewidomych i niedowidzących
   1. II/9.1.Scenariusz 2 – Temat: Spotkanie z wiosną
  10. II/10.Scenariusz zajęć dla osób niedowidzących
   1. II/10.1.Scenariusz 3 – Temat: Różne zwierzęta
   2. II/10.2.Karta pracy nr 1
   3. II/10.3.Karta pracy nr 2
   4. II/10.4.Karta pracy nr 3
  11. II/11.Scenariusz zajęć dla osób niedowidzących
   1. II/11.1.Scenariusz 4 – Temat: Przyjaźń i koleżeństwo
   2. II/11.2.Karta pracy nr 1
   3. II/11.3.Karta pracy nr 2
   4. II/11.4.Karta pracy nr 3
  12. II/12.Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dziecka niedowidzącego
   1. II/12.1.Scenariusz 5 – Temat: Piłeczki
   2. II/12.2.Karta pracy nr 1
  13. II/13.Scenariusz zajęć dla ucznia słabowidzącego
   1. II/13.1.Scenariusz 6 – Temat: Orkiestra – zestaw zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych oraz muzyczno- -ruchowych o różnym poziomie trudności
  14. II/14.Scenariusz zajęć dla dziecka z niedosłuchem
   1. II/14.1.Scenariusz 1 – Temat: Jesień
   2. II/14.2.Karta pracy nr 1
   3. II/14.3.Karta pracy nr 2
   4. II/14.4.Scenariusz 2 – Temat: Zimowa wyprawa
   5. II/14.5.Karta pracy nr 1
   6. II/14.6.Scenariusz 3 – Temat: Zabawki
   7. II/14.7.Karta pracy nr 1
   8. II/14.8.Karta pracy nr 2
   9. II/14.9.Karta pracy nr 3
  15. II/15.Scenariusz zajęć dla osób niesłyszących
   1. II/15.1.Scenariusz 4 – Temat: Bogata jesień
   2. II/15.2.Karta pracy nr 1
   3. II/15.3.Karta pracy nr 2
   4. II/15.4.Karta pracy nr 3
   5. II/15.5.Karta pracy nr 4
   6. II/15.6.Karta pracy nr 5
  16. II/16.Scenariusz zajęć dla dziecka z niedosłuchem
   1. II/16.1.Scenariusz 5 – Temat: Zabawy z warzywami
   2. II/16.2.Karta pracy nr 1
   3. II/16.3.Karta pracy nr 2
   4. II/16.4.Karta pracy nr 3
   5. II/16.5.Karta pracy nr 4
  17. II/17.Scenariusz zajęć dla ucznia słabosłyszącego
   1. II/17.1.Scenariusz 6 – Temat: Stół z powyłamywanymi nogami
   2. II/17.2.Karta pracy nr 1
  18. II/18.Scenariusz zajęć dla ucznia słabosłyszącego lub z upośledzeniem w stopniu lekkim
   1. II/18.1.Scenariusz 7 – Temat: Idziemy na zakupy
   2. II/18.2.Karta pracy nr 1
  19. II/19.Scenariusz zajęć dla ucznia słabosłyszącego
   1. II/19.1.Scenariusz 8 – Temat: Zagadki i rebusy logiczne
   2. II/19.2.Karta pracy nr 1
  20. II/20.Scenariusz dla osób z niedosłuchem
   1. II/20.1.Scenariusz 9 – Temat: Doskonalenie realizacji głosek szeregu szumiącego
   2. II/20.2.Karta pracy nr 1
   3. II/20.3.Karta pracy nr 2
   4. II/20.4.Scenariusz 10 – Temat: Mój ulubiony >lm lub moja ulubiona książka
   5. II/20.5.Karta pracy nr 1
   6. II/20.6.Karta pracy nr 2
   7. II/20.7.Karta pracy nr 3
   8. II/20.8.Scenariusz 11 – Temat: Dźwięki wokół nas
   9. II/20.9.Karta pracy nr 1
  21. II/21.Scenariusz zajęć dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
   1. II/21.1.Scenariusz 1 – Temat: „Urodzinowe przyjęcie” – usprawnianie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej
   2. II/21.2.Karta pracy nr 1
   3. II/21.3.Karta pracy nr 2
   4. II/21.4.Karta pracy nr 3
   5. II/21.5.Karta pracy nr 4
   6. II/21.6.Scenariusz 2 – Temat: Zabawy dźwiękowe z Misiem i jego przyjaciółmi – usprawnianie percepcji słuchowej i sprawności manualnej
   7. II/21.7.Karta pracy nr 1
   8. II/21.8.Scenariusz 3 – Temat: Ćwiczenia i zabawy usprawniające koncentrację uwagi i orientację przestrzenną
   9. II/21.9.Karta pracy nr 1
   10. II/21.10.Karta pracy nr 2
   11. II/21.11.Karta pracy nr 3
   12. II/21.12.Scenariusz 4 – Temat: „Wytęż umysł” – ćwiczenia rozwijające myślenie i usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
   13. II/21.13.Karat pracy nr 1
   14. II/21.14.Karta pracy nr 2
   15. II/21.15.Karta pracy nr 3
   16. II/21.16.Scenariusz 5 – Temat: Ruch uliczny – ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną i kierunkową
   17. II/21.17.Karta pracy nr 1
   18. II/21.18.Karta pracy nr 2
   19. II/21.19.Karta pracy nr 3
   20. II/21.20.Scenariusz 6 – Temat: Spotkajmy się
   21. II/21.21.Karta pracy nr 1
   22. II/21.22.Scenariusz 7 – Temat: Kto jest kto?
   23. II/21.23.Karta pracy nr 1
  22. II/22.Scenariusz zajęć dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym albo głębokim
   1. II/22.1.Scenariusz 1 – Temat: „Wiosna łąka” – usprawnianie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej
   2. II/22.2.Karta pracy nr 1
   3. II/22.3.Karta pracy nr 2
   4. II/22.4.Scenariusz 2 – Temat: Usprawnianie orientacji przestrzennej w oparciu o ćwiczenia i zabawy z figurami geometrycznymi
   5. II/22.5.Karta pracy nr 1
   6. II/22.6.Karta pracy nr 2
   7. II/22.7.Scenariusz 3 – Temat: „Świat przyrody” – kształtowanie pojęć logiczno-matematycznych oraz usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej
   8. II/22.8.Karta pracy nr 1
   9. II/22.9.Karta pracy nr 2
   10. II/22.10.Karta pracy nr 3
   11. II/22.11.Scenariusz 4 – Temat: „Owocowa sałatka” – usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej
   12. II/22.12.Karta pracy nr 1
   13. II/22.13.Scenariusz 5 – Temat: Ulubione kwiaty – ćwiczenia i zabawy usprawniające procesy poznawcze
   14. II/22.14.Karta pracy nr 1
   15. II/22.15.Karta pracy nr 2
   16. II/22.16.Karta pracy nr 3
   17. II/22.17.Scenariusz 6 – Temat: Nadeszła jesień
   18. II/22.18.Karta pracy nr 1
   19. II/22.19.Karta pracy nr 2
   20. II/22.20.Scenariusz 7 – Temat: Podstawowe narzędzia ogrodnicze
   21. II/22.21.Karta pracy nr 1
   22. II/22.22.Karta pracy nr 2
   23. II/22.23.Karta pracy nr 3
   24. II/22.24.Scenariusz 8 – Temat: Przygotowanie naleśników z dżemem
   25. II/22.25.Karta pracy nr 1
   26. II/22.26.Karta pracy nr 2
   27. II/22.27.Scenariusz 9 – Temat: Wiosenne kwiaty
   28. II/22.28.Karta pracy nr 1
   29. II/22.29.Karta pracy nr 2
  23. II/23.Scenariusz zajęć dla dziecka z autyzmem
   1. II/23.1.Scenariusz 1 – Temat: Kolorowe figury
   2. II/23.2.Karta pracy nr 1
   3. II/23.3.Karta pracy nr 2
   4. II/23.4.Karta pracy nr 3
   5. II/23.5.Scenariusz 2 – Temat: Kreski poziome i pionowe
   6. II/23.6.Karta pracy nr 1
   7. II/23.7.Karta pracy nr 2
   8. II/23.8.Scenariusz 3 – Temat: Utrwalanie liter
   9. II/23.9.Karta pracy nr 1
   10. II/23.10.Karta pracy nr 2
   11. II/23.11.Scenariusz 4 – Temat: Kolorowy obrazek
   12. II/23.12.Karta pracy nr 1
   13. II/23.13.Karta pracy nr 2
   14. II/23.14.Scenariusz 5 – Temat: Przeliczanie do 10
   15. II/23.15.Karta pracy nr 1
   16. II/23.16.Karta pracy nr 2
  24. II/24.Scenariusz zajęć dla dziecka z dowolnym typem niepełnosprawności
   1. II/24.1.Scenariusz 6 – Temat: Wycieczka do zoo
   2. II/24.2.Karta pracy nr 1
   3. II/24.3.Scenariusz 7 – Temat: I ty możesz zostać mistrzem – zabawa w teatr
   4. II/24.4.Karta pracy nr 1
  25. II/25.Scenariusz zajęć dziecka z autyzmem
   1. II/25.1.Scenariusz 8 – Temat: Barwy emocji – dripping
   2. II/25.2.Karta pracy nr 1
   3. II/25.3.Karta pracy nr 2
   4. II/25.4.Scenariusz 9 – Temat: Znam polskie urzędy
   5. II/25.5.Karta pracy nr 1
   6. II/25.6.Karta pracy nr 2
   7. II/25.7.Karta pracy nr 3
  26. II/26.Scenariusz zajęć z uczniami autystycznymi – gimnazjum
   1. II/26.1.Scenariusz 10 – Temat: Trening myślenia
   2. II/26.2.Karta pracy nr 1
   3. II/26.3.Karta pracy nr 2
   4. II/26.4.Karta pracy nr 3
   5. II/26.5.Karta pracy nr 4
  27. II/27.Scenariusz zajęć z uczniami autystycznymi – ponadgimnazjalna
   1. II/27.1.Scenariusz 11 – Temat: Zajęcia z elementami Treningu Zastępowania Agresji
   2. II/27.2.Karta pracy nr 1
   3. II/27.3.Karta pracy nr 2
   4. II/27.4.Karta pracy nr 3
  28. II/28.Scenariusz zajęć dla dziecka z zespołem Aspergera
   1. II/28.1.Scenariusz 1 – Temat: Idziemy na sanki
   2. II/28.2.Scenariusz 2 – Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem planu aktywności
   3. II/28.3.Karta pracy nr 1
   4. II/28.4.Scenariusz 3 – Bezludna wyspa – zajęcia socjoterapeutyczne
   5. II/28.5.Karta pracy nr 1
   6. II/28.6.Scenariusz 4 – Temat: Jesienny krajobraz – malowanie dziesięcioma palcami
   7. II/28.7.Scenariusz 5 – Temat: „Wyginam śmiało ciało” – ćwiczenia integrujące półkule mózgowe z wykorzystaniem elementów metody Dennisona
   8. II/28.8.Scenariusz 6 – Temat: Nasza zabawa – zwierzątka
   9. II/28.9.Karta pracy nr 1
   10. II/28.10.Scenariusz 7 – Temat: Wesołe zabawki
   11. II/28.11.Karta pracy nr 1
   12. II/28.12.Karta pracy nr 2
   13. II/28.13.Karta pracy nr 3
   14. II/28.14.Scenariusz 8 – Temat: Nasze uczucia
   15. II/28.15.Karta pracy nr 1
   16. II/28.16.Karta pracy nr 2
   17. II/28.17.Karta pracy nr 3
   18. II/28.18.Scenariusz 9 – Temat: Skuteczna komunikacja
   19. II/28.19.Karta pracy nr 1