W zespole autorskim m.in.:

 

Małgorzata Łoskot

Redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletni redaktor prowadzący czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Aleksandra Kubala-Kulpińska

Pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich

Urszula Wyganowska

Nauczyciel dyplopmowany, pracuje jako pedagog specjalny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Opracowała autorski program pt. „Jesteśmy tacy sami”, w ramach którego prowadzi cykle zajęć o tematyce niepełnosprawności i integracji z uczniami w swoje szkole, Szkoły Podstawowej nr 378 i z dziećmi z Przedszkola nr 157 „Przedszkola z Serduszkiem”. Jej działania mają na celu oswajanie dzieci, już od najmłodszych lat, że wokół nas żyją ludzie o odmiennym wyglądzie, zachowaniu, o ograniczonej sprawności. Uczy tolerancji i życzliwości wobec każdego człowieka. Przekazuje najmłodszym, że osoby z niepełnosprawnością nie oczekują pomocy, chcą być akceptowani, zrozumiani i przyjęci do wspólnej zabawy, nauki i wspólnego życia.

Anna Janowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny i zajęciowy.