Małgorzata Łoskot

Redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletni redaktor prowadzący czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Aleksandra Kubala-Kulpińska

Pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich

Urszula Wyganowska

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem. Pracuje jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 i w Przedszkolu nr 157 „Przedszkolu z Serduszkiem”. Od lat prowadzi działania pod tytułem „Jesteśmy tacy sami”, są to cykle zajęć dla uczniów i dzieci z okolicznych przedszkoli; organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, wystawy i spotkania o zasięgu szkolnym, dzielnicowym, warszawskim i wojewódzkim z udziałem osób z niepełnosprawnością: artystów, sportowców lub działających na rzecz tej grupy osób.