Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

Scenariusz 1 - My - wspólne zabawy - karta pracy nr 1

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

Scenariusz 1 - My - wspólne zabawy - karta pracy nr 2

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

Scenariusz 2 -Ja i ty, my - razem się bawimy- karta pracy nr 1

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

Scenariusz 2 -Ja i ty, my - razem się bawimy- karta pracy nr 2

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

Scenariusz 3 - Świat wokół nas - Karta pracy nr 1

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

Scenariusz 3 - Świat wokół nas - Karta pracy nr 2