Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Zwierzęta- Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Droga psa do budy - Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2- Co lubią zwierzęta - Karta pracy nr 3

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 3 - Odgłosy zabawek - Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 3 - Zabawa misiów - Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 3 - Poplątane baloniki- Karta pracy nr 3

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 1 - Odpowiedz- Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 1 - Znaki - Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Rozsypanka - Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 3 - Logiczne pary - Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 3 - Rysuj według instrukcji - Karta pracy nr 2