Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 1 - Zbuduj taki sam dom - Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 1 - Odpowiedz- Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 1 - Znaki - Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Rozsypanka - Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Obrazki – Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 3 - Jesienne obrazki- Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 3 - Uzupełnianka- Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 1 - Niepasujący obrazek - Karta pracy nr 1

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 1 - Poprzestawiane litery - Karta pracy nr 2

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Obrysuj ludziki - Karta pracy nr 1