Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 5 – Etykiety z nazwami emocji – Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 5 – Plakat z sylwetką człowieka – Załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 5 – Przykłady sytuacji trudnych emocjonalnie – Załącznik nr 3

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 5 – Pamiętnik dobrych gestów – Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 7 – Oś liczbowa – Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 7 – Ulotka – Załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 1 – Radośnie o radości

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 2 – Przyjaciel – fajna sprawa

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 3 – Zabawa – chwila wspólnej przyjemności

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 4 – Uprzejmość moją wizytówką

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 1 – Radosny ja, radosny ty

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 2 – Wielkie słowo – przyjaźń