Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 - Arkusz dominacji- Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 2 - W ZOO- Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 - Trening pamięci- Karta pracy nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 4 -Lista słów- Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 – Bezludna wyspa – załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 – Bezludna wyspa – karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 – Bezludna wyspa – karta pracy nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Nauka szybkiego czytania – załącznik nr 3

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Nauka szybkiego czytania – załącznik nr 4

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Nauka szybkiego czytania – załącznik nr 5

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Nauka szybkiego czytania – karta pracy nr 1