Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia usprawniające procesy motoryczno-poznawcze

Co dostaniesz w  ramach dostępu

 • Pakiet 9 szkoleń on-line
 • Baza scenariuszy zawartych w zeszytach tematycznych [ponad 350 scenariuszy]
 • Możliwość zamówienia wersji papierowej
 • Roczny dostęp online do e-wydania publikacji
 • Dostęp na urządzeniach mobilnych
 

4

aktualizacje w ciągu roku – dzięki którym będziesz na bieżąco otrzymywał autorskie scenariusze oraz karty pracy do przeprowadzenia zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, korekcyjno -kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym

10

scenariuszy w każdej aktualizacji, dzięki którym przygotowanie do zajęć zajmuje nie więcej niż 30 minut - wszystkie materiały są pogrupowane według rodzaju dysfunkcji, pomagają dobrać formę i stopień trudności ćwiczeń do potrzeb i możliwości podopiecznych

570+

stron inspiracji – dzięki którym przeprowadzisz atrakcyjne zajęcia korygujące deficyty dziecka poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy stymulujące oraz usprawniające rozwój funkcji psychomotorycznych

Co zyskasz, korzystając z Teczki pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dlaczego warto?

 

1

Podniesiesz skuteczność swoich oddziaływań terapeutycznych

Skorzystasz z konkretnych wskazówek specjalistów, jak efektywnie pracować z uczniami o różnych dysfunkcjach oraz jak dobierać i łączyć różnorodne techniki i formy pracy, aby osiągnąć najlepsze efekty

2

Zaproponujesz zróżnicowane formy ćwiczeń i materiałów do pracy

Wyposażysz się w autorskie scenariusze z kartami pracy, zestawy gier i ćwiczeń, zestawy nagrań i piosenek do prowadzenia rozwijających zajęć stymulujących rozwój, do wykorzystania zarówno podczas pracy indywidulanej, jak i grupowej.

3

Nauczysz się jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zyskasz niezbędną wiedzę prawną dotyczącą prawidłowego organizowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć z uczniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i nauczysz się, jak ją wykorzystać w praktyce.

4

Skrócisz swój czas przygotowywania się do zajęć

Będziesz mieć pod ręką gotową i kompleksową bazę wiedzy i gotowe rozwiązania – otrzymasz szczegółowo opracowane scenariusze wraz z kartami pracy, programy ćwiczeń m.in. motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki, zabawy manipulacyjne doskonalące sprawność manualną oraz orientację przestrzenną, zestawy ćwiczeń dotyczące określonych rodzajów niepełnosprawności, skrypty rozmów z rodzicami.

5

Otrzymasz dostęp do specjalistycznych szkoleń on-line

Będziesz mógł w dogodnym dla Ciebie momencie skorzystać z pakietu praktycznych szkoleń z zakresu pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – omawiane tematy to m.in. TIK w pracy z uczniem z Aspergerem, konstruowanie IPET-ów oraz narzędzia do oceny efektywności zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

NOWOŚĆ!

Cykl specjalistycznych szkoleń

9 specjalistycznych szkoleń on-line dla klientów wersji PREMIUM publikacji

Narzędzia do oceny efektywności zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

TIK w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dobie nauczania zdalnego

Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z osobami ze SPE

Praca z uczniem z zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne

Prawidłowe odczytywanie i realizowanie wskazań i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
jest dla Ciebie, jeżeli:

 • Szukasz gotowych materiałów do prowadzenia zajęć
  Korzystaj z ponad 350 scenariuszy pogrupowanych według deficytów i stopnia trudności.
 • Chcesz efektywnie wspierać podopiecznych w zakresie poznawczym, społecznym i emocjonalnym.
  Poznaj skuteczne metody i formy wsparcia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do wykorzystania podczas zajęć.
 • Chcesz mieć dostęp do aktualnej wiedzy
  W przypadku zmian standardów postępowania, aktualizujemy Twoje materiały.

W zespole autorskim m.in.:

 

Opinie

Mówią o nas

TECZKA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Twoje wsparcie w codziennej pracy

 

Jak zwiększyć skuteczność swoich oddziaływań terapeutycznych oraz skrócić czas przygotowania materiałów do zajęć m.in. rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych czy korekcyjno - kompensacyjnych? Szczególnie, jeśli każdy podopieczny wymaga indywidulanego podejścia?

Dzięki Teczce pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • otrzymasz dostęp do stale rosnącej bazy scenariuszy, które od ręki wykorzystasz w codziennej pracy,
 • zyskasz dostęp do kart pracy pogrupowanych, które wykorzystasz w różnych rodzajach dysfunkcji,
 • dobierzesz formę i stopień trudności ćwiczeń do potrzeb i możliwości podopiecznych,

Skorzystaj z praktycznych narzędzi, które ułatwią prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą wymagających kształcenia specjalnego.

Jeżeli masz wątpliwości

skontaktuj się z nami – z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania