Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
Prawidłowe odczytywanie i realizowanie wskazań i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego