Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 5 – Pamiętnik dobrych gestów – Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 7 – Oś liczbowa – Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 7 – Ulotka – Załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 7 – Katalog – Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 8 – Alfabet agresji słownej – Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 8 – Komunikaty – Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 1 – Radosny ja, radosny ty

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 2 – Wielkie słowo – przyjaźń

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 3 – Plotka – to boli

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 4 – Moje i twoje granice

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 1 – Gdy czuję dyskomfort

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 2 – Podejmowanie decyzji