Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 2 - W ZOO- Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 2 - Papuga- Załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 2 - Kartoniki z wierszykami- Załącznik nr 3

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 4 -Lista słów- Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 4 -Zwierzęta- Załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 4 - Pamięć bezpośrednia słuchowa - Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 – Bezludna wyspa – karta pracy nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Zapałczane potyczki – załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Zapałczane potyczki – załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Nauka szybkiego czytania – karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 2 – Potęga kreatywnego myślenia – załącznik nr 1