Pliki
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Obrazki – Karta pracy nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 - Bystre oko - Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 5 - mapa myśli- Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 9 – Przykłady poleceń – Załącznik nr 2

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 1 – Szlaczki – Karta pracy nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 5 – Moc Sylab (cz_1) – Karta Pracy nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 9 – Skatepark – Załącznik nr 2

Zajęcia świetlicowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz nr 8 – Bezpieczne wakacje – Karta pracy nr 1