Pliki
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych

Scenariusz 2 - Rozsypanka - Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 - Żyrafa w samochodzie- Załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 5 - Ulotka- Załącznik nr 3

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 9 – Ulotka – Załącznik nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 1 – Etykiety z obrazkami – Załącznik nr 3

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 5 – Sylaby – załącznik nr 2

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 9 – Skatepark – Załącznik nr 1

Zajęcia świetlicowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz nr 7 – Zwierzęta też czują – Załącznik nr 1

Niepełnosprawność sprzężona

Scenariusz 1 - Sortowanie - Załącznik nr 4