Pliki
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz 1 – Bocian – Załącznik nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 4 – Zaszyfrowane dyktando – Karta pracy nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 8 – Rajd samochodowy – Załącznik nr 3

Zajęcia świetlicowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz nr 7 – Zwierzęta też czują – Karta pracy nr 1

Niepełnosprawność sprzężona

Scenariusz 1 - Sortowanie - Załącznik nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 3 – Bezludna wyspa – karta pracy nr 2

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 1 – Nauka szybkiego czytania – karta pracy nr 1