Pliki
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 2 - W ZOO- Karta pracy nr 1

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Scenariusz 5 - Ćwiczenia- Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 8 – Alfabet agresji słownej – Załącznik nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz 1 – Bocian – Załącznik nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 4 – Zaszyfrowane dyktando – Karta pracy nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 8 – Rajd samochodowy – Załącznik nr 3

Zajęcia świetlicowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz nr 7 – Zwierzęta też czują – Karta pracy nr 1

Niepełnosprawność sprzężona

Scenariusz 1 - Sortowanie - Załącznik nr 2