Pliki
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 3 – Emblematy uczuć – Załącznik nr 1

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Scenariusz 11 – Tak czy nie – Załącznik nr 1

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 2 – Etykiety ze zwierzętami – Załącznik nr 3

Scenariusze zajęć z uczniami słabowidzącymi w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz nr 6 – Morze, nasze morze – Załącznik nr 1

Zajęcia świetlicowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz nr 2 – Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy – Karta pracy nr 1

Zajęcia świetlicowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz nr 9 – Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – Karta pracy nr 2

Niepełnosprawność sprzężona

Scenariusz 1-Jaki jestem- Karta pracy nr 1